చివరకు మిగలనిది!!

చివరకు మిగలనిది!!
==============
“మనిషి జీవితానికి అస్సలు విలువ లేదు. అది గడ్డిపోచతో సమానం”- అని ఎవరైనా మతపెద్ద చెప్తే, మనోల్లు పళ్ళికలిస్తారు, ఎగతాలి చేస్తారు. కానీ ఇదే మాట కొన్ని దశాబ్దాలక్రితం బుచ్చిబాబు అనే రచయిత, తన ‘చివరకు మిగిలేది’ అనే నవలలో చెబితే, మనోల్లు, దానిని తెలుగులో వచ్చిన సీరియస్,గొప్పనవలల్లో ఒకటిగా నిలబెట్టారు.

Continue reading “చివరకు మిగలనిది!!”

సమానత్వం – ప్రివిలైజెస్!!

సమానత్వం – ప్రివిలైజెస్!!

===================

“కూలీ కావాలా సార్!!”

ఈ మాట ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు విన్నానోలెక్కలేదు.

టోలీచౌకి, రుమాన్ హోటల్ కి చాయ్తాగడానికి ఉదయంపూట వెళ్ళి, ఫై ఓవర్కింద బైక్ పార్క్ చేయగానే, అక్కడిఅడ్డాకూలీల కళ్ళన్నీ ఆశగా మనవైపేచూస్తుంటాయి, కూలీల కోసంవచ్చామేమోననుకుని.

Continue reading “సమానత్వం – ప్రివిలైజెస్!!”

వెల్డన్ బీజేపీ – గుడ్ లక్ సాధ్విప్రఞాసింగ్!!

వెల్డన్ బీజేపీ – గుడ్ లక్ సాధ్విప్రఞాసింగ్!!

==========================

  ఎన్నికల్లో గెలవాలనినేను  కోరుకున్నఅబ్యర్థులు ఇప్పటివరకూ ఇద్దరు– కణయకుమార్ప్రకాష్ రాజ్ఇప్పుడు మరోమూడో అబ్యర్థి కూడా గెలవాలనికోరుకుంటున్నాను – ఆమె – సాధ్వీ ప్రఞాసింగ్ఈమె బీజేపీ తరుపున భోపాల్నుండీ పోటీ చేస్తుందిమొదటి ఇద్దరూగెలిచే అవకాశాలు చాలా తక్కువకానీ మూడో అభ్యర్థి గెలిచే అవకాశంమాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువ.

Continue reading “వెల్డన్ బీజేపీ – గుడ్ లక్ సాధ్విప్రఞాసింగ్!!”