డెడ్ ఎండ్ లో పాశ్చాత్య స్త్రీ-పురుష సమానత్వం!! 

-“మహిళా ఉద్యోగులతో డిన్నర్లకు వెళ్ళకండి”
“ప్రయాణాల్లో వారి పక్కన కూడా కూర్చోకండి.”
“హోటల్ రూమ్ లు వేరే వేరే ఫ్లోర్ లలో బుక్ చేసుకోండి.”
“మీటింగ్ రూమ్ లలో ఒక పురుష ఉద్యోగి- ఒక స్త్రీ ఉద్యోగి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండొద్దు.”

Continue reading “డెడ్ ఎండ్ లో పాశ్చాత్య స్త్రీ-పురుష సమానత్వం!! “

పెట్టుబడి పార్టీలు!!

మా అపార్ట్మెంట్ వాచ్ మ్యాన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. కొత్త వాచ్ మ్యాన్ కోసం వెతుకున్నాం. మొన్నొక వ్యక్తి వచ్చాడు. వాచ్ మ్యాన్ గా ఉంటానన్నాడు. జీతం అక్కర్లేదన్నాడు. పైగా, తానే ఫ్రీగా , అపార్ట్మెంట్ లో అందరి కార్లు కూడా కడిగిపెడతానన్నాడు. వాళ్ళావిడ కూడా అన్ని ఇండ్లలో ఫ్రీగా పనులు చేసిపెడతానని చెప్పింది. ఎందుకిలా చేస్తారని అడిగితే, అపార్ట్మెంట్ జనాల మీద తనకు ప్రేమ అనీ, వారికి సేవ చేయడం తమ జీవిత లక్ష్యం అనీ చెప్పారు. అది సరే, మరి తాము ఆరోగ్యం గా ఉండాలన్నా ఏదైనా తినాలికదా, దానికి డబ్బులు ఎక్కడినుండి వస్తాయి అనీ అడిగితే, అవన్నీ మేం చూసుకుంటాం సార్, మీరు జస్ట్ మమ్మల్ని ఇక్కడ వాచ్ మ్యాన్ లాగా ఉండనిస్తే చాలని చెప్పారు.

Continue reading “పెట్టుబడి పార్టీలు!!”

టీచర్లు – ఎగ్జామినర్లు!!

“అతను తిట్టాడు కాబట్టి – నేనూ తిట్టాను”

“ఈ రోజుల్లో మనల్ని ఒక మాటంటే – మనం నాలుగు మాటలనాలి, అప్పుడే బతకగలుగుతాం.”
“పనోళ్లతో కఠినంగా ఉంటేనే వారు మాటింటారు, కాస్తా సాఫ్ట్ గా ఉంటె నెత్తికెక్కుతారు.”
“ఎవర్ని ఎక్కడుంచాలో అక్కడుంచాలి.”

ఇలాంటి మాటలు తరచుగా వింటుంటాం. ఓ రకమైన అప్రకటిత గైడ్లైన్స్ లాగా , సమాజంలో చాలా మంది వీటిని ఫాలో అయిపోతుంటారు. అలా ఫాలో అవ్వడమే సరైనదని కూడా బలంగా నమ్ముతుంటారు. అందరూ ఇలాగే ఉన్నారు అనే కారణంతో, ఇది సరైనదేనని నమ్ముతుంటారు. ఆ రకంగా చాలా మందికి , చుట్టూ ఉన్న సమాజమే టీచర్.

Continue reading “టీచర్లు – ఎగ్జామినర్లు!!”