ముస్లిం గాడిదలు

“కట్నం అడిగేవాడు గాడిద”- అనే స్లోగన్ వినే ఉంటారు. అలాంటి గాడిదల గురించే మాట్లాడేది. ఒకప్పుడు నేను కూడా అలాంటి గాడిదనే, అంటే కట్నం తీసుకునే పెళ్ళి చేసుకున్నాను. అప్పట్లో ఇస్లాం గురించి ఎలాంటి అవగాహాన లేకపోవడంతో, “అదనపు కట్నం కోసం పీడిస్తే తప్పుగానీ, పెళ్ళికి ముందు బేరసారాల్లో ఇచ్చింది పుచ్చుకుంటే ఏం తప్పులేదనే”- సొసైటీ స్టాండర్డ్ నే ఫాలో అయిపోయా.

Continue reading “ముస్లిం గాడిదలు”