రష్యా గర్జించింది-ప్రాపగాండా ఓడింది

ఈనాడు,
సాక్షి,
ఆంధ్రజ్యోతి.. ఇంకా ఇండియాలోని అనేక హిందీ,ఇంగ్లీష్ ఛానెల్లు, ఇంకా వందలాది ఆన్లైన్ ఛానెల్లు – వీటిని ఫాలో అయ్యేవారందరికీ, ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం గురించి ఓ అంచనా వచ్చేసి ఉంటుంది. అదేమంటే –
“రష్యా ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోబోతోంది..

Continue reading “రష్యా గర్జించింది-ప్రాపగాండా ఓడింది”