పరిచయం : Dr Bruno Guiderdoni

ఈయన Director of research at France’s National Center for Scientific Research.
పదేళ్ళపాటు – ఫ్రాన్స్ లోని Lyon Space Observatory కి డైరెక్టర్ గా కూడా పనిచేశాడు.
ఇతని ప్రధాన రీసెర్చీ విభాగం – “Galaxy formation and Evolution”

ఈ అంశాల గురించి 90 పైనే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ పేపర్లు పబ్లిష్ చేశాడు. రెండు పుస్తకాలు కూడా రాశాడు –
1. Building Galaxies: From The Primordial Universe To The Present
2. Starbursts Triggers, Nature, and Evolution

ఒకానొక దశలో, అతని ఆలోచనలు Purpose/Meaning of Life వైపుకు మల్లడంతో, మెటాఫిజిక్స్ నీ, వివిధ మతాల్నీ అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. చివరికి 1987 లో తనను ముస్లిం గా ప్రకటించుకుని, తన పేరును Bruno Abd al Haqq Guiderdoni గా మార్చుకున్నాడు. Abd al Haqq అంటే – servant of the Truth అని అర్థం.

అప్పటి నుండీ ఇస్లాం,సైన్స్, రేషనాలిటీ, రీజన్ వంటి అంశాల గురించి వివిధ యూనివర్సిటీల్లో ప్రసంగాలూ, అనేక వ్యాసాలూ, “సైన్స్ అండ్ ఇస్లాం” అనే ఓ పుస్తకం రాశాడు. ప్రస్తుతం ఇస్లామిక్ ఇన్స్టిటూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్ అనే సంస్థకు ఫౌండర్ ,డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడు.
“Science is also an opportunity to understand many of the Quranic verses in light of the new knowledge gained via scientific research” – Bruno Abd al Haqq Guiderdoni

హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇస్లాం అండ్ సైన్స్ గురించి, ఈయన చేసిన ఓ ప్రసంగానికి సంబంధించిన లింక్ –
https://news.harvard.edu/…/where-science-and-religion-mee…/…

Leave a Reply

Your email address will not be published.