ముస్లింలు-దళితబహుజనుల ఐక్యత

“ముస్లింలు-దళితబహుజనుల ఐక్యత” – ఇది కొందరు ముస్లింలు తరచుగా వాడుతుంటారు. వీరిని సూటిగా ఓ ప్రశ్న అడుగుతా, జవాబు చెప్పండి.

ఇస్లాం ప్రమాదకరమైంది, ముస్లింలు ఇలాంటివారు, అలాంటి వారు అనే విషప్రచారం, ఇస్లామోఫోబిక్ ప్రాపగాండా యుద్ధప్రాతిపదికన జరుగుతున్నప్పుడు, దళితులు,బహుజనులు,బి.సీలు కూడా దీనితో ప్రభావం కాకుండా ఉంటారని ఎలా అనుకుంటారు? ఎలా వచ్చి మీతో చేతులు కలుపుతారని ఆశిస్తారు. అఫ్కోర్స్ స్టేజిమీద ఉపన్యాసం ఇచ్చి,నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పిపోవడానికి కొందరు దళిత,బహుజన మేధావులు దొరుకుతారనుకోండి. కానీ, గ్రౌండ్ లెవల్లో దళితులు,ముస్లింలతో కలిసి పనిచేస్తారని ఎలా ఆశిస్తారు?

ఇస్లామోఫోబియాను, యాంటీ-ముస్లిం ప్రాపగాండాను కూడా ముస్లింలు ఎఫెక్టివ్ గా తిప్పికొట్టాలి. ఇస్లాం అంటే ఏమిటో,దానిలోని వివిధ సూరాల అర్థమేమిటో, అది ముస్లిమేతరులకు ఎలా ప్రమాదకరం కాదో, అది ఎలాంటి విలువలకు కట్టుబడి ఉందో, సమాజంపై గత 1400 సం,గా దాని ప్రభావం ఏమిటో ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుని, ఆచరణలో చేసి చూపాలి, ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా చెప్పగలగాలి. అప్పుడే, ముస్లింలతో, దళితులైనా, వేరే ఎవరైనా కలుస్తారు. ఇవేమీ చేయకుండా కేవలం ఐక్యతారాగాలు ఆలపిస్తూ కూర్చుంటే ఏమీ జరగదు.
ఇస్లాం గురించి రాస్తే, నాస్తికులకు నచ్చదేమో, హిందూ అల్లరిమూక గురించి రాస్తే హిందువులకు నచ్చదేమో .. లాంటి ఎదవ మొహమాటాలు, కల్లబొల్లి కబుర్లు చెప్పే ముస్లింలందరూ ఇంట్లోకి వెల్లి తడిగుడ్డ వేస్కొని తొంగొండి. మీతోనే ముస్లింలకు మరింత ప్రమాదం.

Leave a Reply

Your email address will not be published.