చదివితే కదా తెలిసేది

[ఇజాయెల్-పాలస్తీనా పూర్వాపరాలు తెలుసుకోకుండా, కేవలం ఇదేదో రెండు మతాలకు సంబంధించిన విషయం అనుకుని, ఏదో ఓ సైడ్ తీసుకుని గుడ్డిగా వాదించేవారు కొన్ని బేసిక్ విషయాలు తెలుసుకుంటే మంచిది. ]

Uri Avnery(1923-2018) – ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీలో పనిచేశాడు. అనంతరం రెండు సార్లు ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ కు (దీన్ని కెనెస అంటారు) ఎన్నికయ్యాడు. యాసర్ అరాఫత్ తో చర్చల్లో పాల్గొన్న తొలితరం యూదుప్రముఖుల్లో ఒకడు. అనంతరం రాజకీయాలనుండీ విరమించుకుని రచయితగా, జర్నలిస్ట్ గా మారాడు. జియోనిజం, ఇస్రాయెల్-పాలస్తీనా వివాదం గురించి 6 పుస్తకాలు, వందలాది వ్యాసాలు రాశాడు.

2006 లో Uri avnery రాసిన ఒక వ్యాసం స్కూప్ లో వచ్చింది.టైటిల్-Muhammad’s Sword. లింక్ కామెంట్లలో ఉంది.

scoop అనేది న్యూజిల్యాండ్ బేస్డ్ ప్రముఖ ఇండిపెండెంట్ న్యూస్ ఏజెన్సీ. దీన్ని నడిపేది ముస్లింలు మాత్రం కాదు.

జార్జ్ బుష్ ముస్లిం దేశాలమీద చేస్తున్న దురాక్రమణకు మద్దతుగా క్రిష్టియన్ పోప్ అప్పట్లో కొన్ని కామెంట్లు చేశాడు.దానికి స్పందనగా ఈ వ్యాసం రాశాడు. (పోప్+కొందరు క్రిష్టియన్ల గొప్పదనం అదే,అవసరాన్ని బట్టి ఎలాగైనా మారగలరు. అమాయకులపై దాడుల్ని సమర్థించగలరు, మనిషి కోతి నుండీ వచ్చాడనే ఎవొల్యూషన్ సిద్ధాంతాన్నైనా బలపర్చగలరు, లింగమార్పిడి ఉద్యమాన్నైనా తలకెత్తుకోగలరు.. “ఏది చేసినా ఏసు రక్తం తమ పాపాల్ని కడిగేస్తుంది కాబట్టి, స్వర్గం లో బెర్త్ రిజర్వ్”- అనే లాజిక్ దీనికి రూట్ కాజ్.)

ఆ వ్యాసం లో నుండీ కొన్ని భాగాల్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నా. పూర్తి వ్యాసం, లింక్ లో చదువుకోవచ్చు. హైలైట్ విషయం – “కొంచెం నిజాయితీ, తమ యూదుల చరిత్ర మీద అవగాహన కలిగిన యూదుడెవరైనా సరే- ఇస్లాం పట్ల కృతజ్ఙత చూపించాలి. యాభై తరాలపాటు, ఓ పక్క క్రైస్తవ రాజ్యాలు యూదుల్ని సమ్హరిస్తూ,తరుముతుంటే ముస్లిం రాజ్యాలే వారికి రక్షణ కల్పించాయి.” – Uri Avnery

==From Essay==

The treatment of other religions by Islam must be judged by a simple test: How did the Muslim rulers behave for more than a thousand years, when they had the power to “spread the faith by the sword”?
Well, they just did not.
For many centuries, the Muslims ruled Greece. Did the Greeks become Muslims? Did anyone even try to Islamize them? On the contrary, Christian Greeks held the highest positions in the Ottoman administration. The Bulgarians, Serbs, Romanians, Hungarians and other European nations lived at one time or another under Ottoman rule and clung to their Christian faith. Nobody compelled them to become Muslims and all of them remained devoutly Christian.

True, the Albanians did convert to Islam, and so did the Bosniaks. But nobody argues that they did this under duress. They adopted Islam in order to become favorites of the government and enjoy the fruits.In 1099, the Crusaders conquered Jerusalem and massacred its Muslim and Jewish inhabitants indiscriminately, in the name of the gentle Jesus. At that time, 400 years into the occupation of Palestine by the Muslims, Christians were still the majority in the country. Throughout this long period, no effort was made to impose Islam on them. Only after the expulsion of the Crusaders from the country, did the majority of the inhabitants start to adopt the Arabic language and the Muslim faith – and they were the forefathers of most of today’s Palestinians.
********
THERE IS no evidence whatsoever of any attempt to impose Islam on the Jews. As is well known, under Muslim rule the Jews of Spain enjoyed a bloom the like of which the Jews did not enjoy anywhere else until almost our time. Poets like Yehuda Halevy wrote in Arabic, as did the great Maimonides.
In Muslim Spain, Jews were ministers, poets, scientists. In Muslim Toledo, Christian, Jewish and Muslim scholars worked together and translated the ancient Greek philosophical and scientific texts. That was, indeed, the Golden Age. How would this have been possible, had the Prophet decreed the “spreading of the faith by the sword”?What happened afterwards is even more telling. When the Catholics re-conquered Spain from the Muslims, they instituted a reign of religious terror. The Jews and the Muslims were presented with a cruel choice: to become Christians, to be massacred or to leave. And where did the hundreds of thousand of Jews, who refused to abandon their faith, escape? Almost all of them were received with open arms in the Muslim countries. The Sephardi (“Spanish”) Jews settled all over the Muslim world, from Morocco in the west to Iraq in the east, from Bulgaria (then part of the Ottoman Empire) in the north to Sudan in the south. Nowhere were they persecuted. They knew nothing like the tortures of the Inquisition, the flames of the auto-da-fe, the pogroms, the terrible mass-expulsions that took place in almost all Christian countries, up to the Holocaust.
********
WHY? Because Islam expressly prohibited any persecution of the “peoples of the book”. In Islamic society, a special place was reserved for Jews and Christians. They did not enjoy completely equal rights, but almost. They had to pay a special poll-tax, but were exempted from military service – a trade-off that was quite welcome to many Jews. It has been said that Muslim rulers frowned upon any attempt to convert Jews to Islam even by gentle persuasion – because it entailed the loss of taxes.Every honest Jew who knows the history of his people cannot but feel a deep sense of gratitude to Islam, which has protected the Jews for fifty generations, while the Christian world persecuted the Jews and tried many times “by the sword” to get them to abandon their faith.#######

Full link :
https://www.scoop.co.nz/stories/HL0609/S00360/uri-avnery-muhammads-sword.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published.